مراحل بازیافت شیشه
 پردازش ظروف شیشه ای مستقیماً با نوع فرآورده هایی که تولید خواهد شد، مرتبط است و همچنین با انـواع موادی که جایگزین خواهد شد،استفاده مجدد از ظروف شیشه ای بازیافت شده از سالها پـیش مرسـوم بوده است . در کارخانه بازیافت، شیشه خرده ذوب می شود و به عنوان ماده ثانویه شیشه بایـد تمیـز و بـدون سرپوش یا کلاهک فلزی باشد و از همه مهمتر رنگشان است که باید تفکیـک شـده باشـند.تاکنون تولیدکنند گان شیشه به طور عمومی اعلام کرده انـد کـه بازیافـت کننـده هـا بـرای آنهـا خـرده شیشه های تفکیک شده رنگی فراهم آوردند. به کار بردن خرده شیشه هـای مخـتلط رنگـی در تولیـد وساخت ظروف شیشه ای به دلیل اثرات متضاد مشکل است. تلاشهای قبلی جهت رفع اثر این تضادها کـه شامل متعادل کننده یـا خنثـی کننـده بـوده کـه تـاکنون موفقیـت آمیـز نبـوده اسـت. البتـه مجموعـه متعادل کننده به ما اجازه می دهد از مقادیر خیلی محدودی از خرده شیشه های مختلط رنگی در تولیـد شیشه استفاده کنیم.
 
تشریح فرایند تولید
 شیشه های ورودی به کارخانه بازیافت در ابتدا کنترل می شود. چرا که ممکن است علاوه بر شیشه، ضـایعات دیگری به همراه شیشه وارد کارخانه شوند. در این مرحله شیشه های ورودی توسـط یـک نـوار نقالـه انتقـال می یابد . در زیر این نوار نقاله، آهنربای قوی وجود دارد که ذرات و قطعات فلزی را جدا می نمایـد. عـلاوه بـر آن ا فرادی در اطراف این نوار نقاله هستند که سایر ضایعات از قبیل درپوش پلاستیکی و … را جدا می کنند ،پس از این مرحله شیشه ها در اندازه مناسب خردایش می شوند و سپس توسط ماشین آلات پیشرفته لیزری تفکیک رنگ می شوند و در نهایت بـه سمت انبار محصول منتقل می شوند. در ادامه مراحل بازیافت شیشه شرح داده خواهد شد.
۲ خرد کردن و شکستن شیشه ها
ضایعت شیشه ای در دستگاه خرد کن خرد می شود تا در پوش های فلزی و پلاستیکی از شیشه جدا شوند.

 

Recycling-glass-6
 
۱ سیلوی ذخیره شیشه ها
ضایعات شیشه به صورت مخلوط توسط لودر در سیلو ریخته می شود سپس توسط یک نوار نقاله که درپایین سیلو قرار دارد، به سمت ماشین خردکننده فرستاده می شود.

 

Recycling-glass-4

 

 

۴ جدا سازی ضایعات بزرگ
در ادامه ضایعات شیشه ای از روی میز سورتینگ دستی عبور کرده و ضایعات درشت آن به صورت دستی جدا می گردد.

Recycling-glass-9

 

۳ جدا سازی فلزات آهنی
در این بخش در حین حرکت بر روی نوار نقاله از زیر نوار مغناطیسی متحرک عبور می کند و ذرات آهنی آن جدا می گردد.

Recycling-glass-8

 

۶ جدا سازی کاغذ و ضایعات ارگانیک
در ادامه ضایعات شیشه ای در حین حرکت توسط فشار هوا از کاغذ ، چوب و سایر ضایعات سبک تفکیک می گردد.

Recycling-glass-5

 

۵ جدا سازی در پوشهای آلومینیمی ، پلاستیکی و …
در این بخش ضایعات از روی سرند ویبره عبور می کنند و در پوشهای آلومینیمی و پلاستیکی و چوب پنبه ها از شیشه تفکیک می شوند.

Recycling-glass77

 

 

۸ تفکیک شیشه بر اساس رنگ
حال که تمام ضایعات غیر شیشه ای تفکیک گردیده اند لازم است شیشه ها بر اساس رنگ نیز تفکیک شوند تا قابلیت بازیافت شدن به صورت شیشه پیدا کنند، از این رو شیشه ها از درون دستگاه الکترونیکی مجهز به دوربین های لیزری دیگری عبور کرده و به طور کامل از لحاظ رنگ تفکیک می گردند و از طریق نوار نقاله به انبار محصول هدایت می شوند.

Recycling-glass-10

۷ تفکیک شیشه از سایر ضایعات
در این مرحله ضایعات شیشه از داخل دستگاهی الکترونیکی و مجهز به دوربین های لیزری عبور می کند و سایر ضایعات از قبیل سنگ و سرامیک و …. در این مرحله از شیشه تفکیک می شود.

 

Recycling-glass-3

 

 در ویدئو های زیر فرآیند تفکیک و فرآوری و بازیافت ضایعات شیشه ای به تصویر کشیده شده است.